Oracle

SGBD Oracle

Informațiile trebuie reprezentate într-o formă care să poată fi înțeleasă de toată lumea. O astfel de reprezentare este diagrama.

Entități. Instante. Atribute.

O entitate este un lucru, un obiect, o persoană. Aceasta se reprezintă printr-un dreptunghi rotunjit la colțuri. Numele entității este un substantiv și se scrie cu litere mari. Pentru orice entitate există mai multe instanțe ale sale.

O instanță a unei entități este un obiect particular din clasa de obiecte care formează entitatea.

Atributele descriu entitățile în termeni reali. Ele servesc la identificarea și clasificarea unei entități. Atributele sunt substantive comune la singular și se scriu, cu litere mici, imediat sub numele entității. Atributele pot fi obligatorii sau opționale

Relații între entități.

O relație este o conexiune între entități. Orice relație este bidirecțională legând două entități sau o entitate cu ea însăși. O relație se caracterizează prin: nume, opționalitate, grad (cardinalitate).

Să luăm spre exemplu relația existentă între JUCĂTOR și ECHIPĂ. Un JUCĂTOR poate să joace într-o singură ECHIPĂ. La o ECHIPĂ trebuie să joace mai mulți JUCĂTORI.

Numele relației este joacă. Opționalitatea este dată de cuvântul poate și sugerează o relație opțională. Cardinalitatea este dată de numărul de instanțe ale unei entități ce pot intra în relație cu cealaltă entitate.

Există trei tipuri de relații: una-la-una, una-la-mai multe și mai multe-la mai multe.